AHAVA Israel logo
AHAVA Israel logo

All articles

האם אקבל נקודות עבור רכישות שביצעתי לפני יצירת חשבון ההטבות שלי?Updated 10 months ago

תקבל נקודות רק עבור רכישות שבוצעו לאחר יצירת חשבון ההטבות שלך. הקפד להתחבר לחשבון לפני ביצוע הזמנה כדי שתוכלו לקבל נקודות!

Was this article helpful?
Yes
No