AHAVA Israel logo
AHAVA Israel logo

All articles

מהו התהליך המדעי העומד מאחורי המוצרים שלכם?Updated 9 months ago

אנחנו מאמינים בשילוב של כוחות הטבע החזקים, הנמשכים תמיד, עם המדע. זו הסיבה לכך שיש לנו את צוות המחקר והפיתוח שלנו, הכולל מדענים מסורים החוקרים את סודות היופי הטבעי העתיקים של ים המלח, והופכים אותם למוצרים עדכניים ומכווני-תוצאות לטיפוח העור. על שמם של מדעני חברת AHAVAרשומים כבר עשרות פטנטים וחידושים מדעיים, והם מתמקדים ביצירה של דרכים חדשות לחיזוק ולהתחדשות טבעית של העור. מעבדת החברה אשר מגבשת את נוסחאות המוצרים שלנו היא הראשונה והמובילה בעולם בשילוב של מערכות אלקטרוליטים קולואידיות לצורך יישומים קוסמטיים, ומעבדת הביוטכנולוגיה-של-העור שלנו הא אחת ממעבדות המחקר המתקדמות ביותר בעולם לחקר השפעתם הביולוגית של המינרלים על העור. המדענים שלנו פועלים בשיתוף פעולה קבוע עם אוניברסיטאות ועם מוסדות מחקר ברחבי העולם ומפרסמים את ממצאיהם בפרסומים מדעיים שונים באופן שוטף.

Was this article helpful?
Yes
No