AHAVA Israel logo
AHAVA Israel logo

All articles

האם המוצרים שלכם נקיים מחלקיקי פלסטיק זעירים?Updated 9 months ago

כן. חלקיקי פלסטיק זעירים המכונים מיקרו חרוזים, משמשים לרוב במוצרי פילינג. החלקיקים האלה אינם מסתננים במערכות הביוב והם מגיעים בסופו של דבר לאגמים ולימים, ונצרכים שם על ידי דגים וחיות מים אחרות, שחושבים בטעות שהם מזון. כמותג בעל מצפון ודאגה כנה לאיכות הסביבה, אנחנו מעדיפים להשתמש בפילינג שעשוי מחומרים טבעיים. מסיבה זו, אין חרוזי מיקרו באף אחד מהמוצרים שלנו.

Was this article helpful?
Yes
No