AHAVA Israel logo
AHAVA Israel logo

All articles

האם תהליך הייצור שלכם אקולוגי וידידותי לסביבה?Updated 9 months ago

כן. השמירה על הסביבה ועל עתידה היא נושא בעל חשיבות עליונה אצלינו. לכן אנחנו משתמשים בשיטות ייצור ירוקות ובנות-קיימא בכל אחד מהשלבים של מחזור הייצור. הקמנו גם מערכת מחזור מים חלוצית שמשתמשת בצמחים לסינון הפסולת, ומאפשרת את החזרת המים הנקיים בחזרה לטבע, בסיומו של תהליך הייצור.

Was this article helpful?
Yes
No