AHAVA Israel logo
AHAVA Israel logo

All articles

תהליך הייצור והמינרלים שלנו

איזה יתרונות לעור יש למינרלים מים המלח?

ים המלח הוא המקור הגדול ביותר בעולם של מינרלים בעלי יכולת לשפר את מראה העור. מינרלים כמו מגנזיום, נתרן, אשלגן וסידן הם חיוניים ביותר ומסייעים לתהליכים הטבעיים של העור. עם החיים המודרניים וככל שמתקדמים בגיל, רמות המינרלים בעור צונחות. זו הסיבה שבגללה

איך אתם מפיקים את המינרלים מתוך ים המלח?

כיבוד הסביבה הטבעית ושמירה על הטבע נמצאים אצלינו בעדיפות עליונה. אנחנו עובדים בתהליך ייצור אקולוגי וידידותי לסביבה, שאינו מזהם ואינו מזיק לאיזון האקולוגי העדין של ים המלח. בזכות תהליך העבודה הזה, אנחנו מחזיקים בזכויות הבלעדיות להפקת מינרלים ממי הים.

האם תהליך הייצור שלכם אקולוגי וידידותי לסביבה?

כן. השמירה על הסביבה ועל עתידה היא נושא בעל חשיבות עליונה אצלינו. לכן אנחנו משתמשים בשיטות ייצור ירוקות ובנות-קיימא בכל אחד מהשלבים של מחזור הייצור. הקמנו גם מערכת מחזור מים חלוצית שמשתמשת בצמחים לסינון הפסולת, ומאפשרת את החזרת המים הנקיים בחזרה לטבע